[صفت]

املایی

( ا-م-ل-ا-ی-ی )
1 spelling pertaining to spelling
منسوب به املا (نحوه نوشته شدن واژه‌ای)

spelling /ˈspel.ɪŋ/ /ˈspelɪŋ/

قبل از اسم


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان