[اسم]

امکان

( ا-م-ک-ا-ن )
1 possibility feasibility , likelihood , chance
احتمال؛ ممکن یا میسر بودن

possibility /ˌpɑs.əˈbɪl.ət̬.i/ /ˌpɒsəˈbɪləti/likelihood /ˈlaɪkliˌhʊd/ /ˈlaɪklɪhʊd/


chance /tʃæns/ /tʃɑːns/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان