[اسم]

likelihood

/ˈlaɪkliˌhʊd/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 احتمال امکان

معادل ها در دیکشنری فارسی: احتمال امکان
  • 1.There is very little likelihood of you passing this exam.
    1. احتمال آنکه این امتحان را قبول شوید، بسیار کم است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان