[قید]

likewise

/ˈlaɪˌkwaɪz/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 همچنین هم، همینطور

معادل ها در دیکشنری فارسی: ایضاً
  • 1."It was very nice meeting you, Samantha". "Likewise, Mr Thompson."
    1. «از دیدن شما خوشحال شدم، "سامانتا".» «همچنین آقای "تامپسون.»
  • 2.I sat down, and Molly did likewise.
    2. من نشستم و "مالی" هم نشست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان