[اسم]

lilac

/ˈlaɪˌlæk/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 یاسی (رنگ) بنفش مایل به صورتی، بنفش کم‌رنگ

2 یاس بنفش (گیاه‌شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: یاس بنفش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان