[فعل]

to liken

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تشبیه کردن مقایسه کردن، همانند پنداشتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: تشبیه کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان