[صفت]

likeable

قابل مقایسه

1 دوست‌داشتنی خوشایند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان