[صفت]

like-minded

قابل مقایسه

1 هم‌فکر هم‌عقیده

معادل ها در دیکشنری فارسی: دمساز هم‌فکر هم‌عقیده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان