[عبارت]

like new

/laɪk nju/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نو مانند روز اول نوی نو

  • 1.Your watch just needs cleaning and it’ll be like new.
    1. ساعت شما فقط نیاز به تمیز کردن دارد و بعد مانند روز اولش نو می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان