[عبارت]

like lambs to the slaughter

/laɪk læmz tu ðə ˈslɔtər/

1 مثل گوشت قربانی مظلومانه

مترادف و متضاد without resistance
  • 1.Our soccer team went on the field like lambs to the slaughter.
    1. تیم فوتبال ما مظلومانه به زمین بازی رفت.
توضیح درباره اصطلاح like lambs to the slaughter
ترجمه تحت اللفظی این اصطلاح "مثل بره به سمت کشتارگاه" است و منظور از آن این است که فردی با مظلومیت و بدون مقاومت به سمت موقعیت و شرایط بد برود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان