[اسم]

انباز

( ا-ن-ب-ا-ز )
1 partner
شریک، همکار

partner /ˈpɑrt.nər/ /ˈpɑːtnə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان