[اسم]

اندرون

( ا-ن-د-ر-و-ن )
1 interior
درون، میان یا داخل چیزی.

interior /ɪnˈtɪriər/ /ɪnˈtɪəriə/

2 harem
حرمسرا

harem /ˈhærəm/ /ˈhɑːriːm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان