[اسم]

انگشت پا

( ا-ن-گ-ش-ت- -پ-ا )
1 toe
هر یک از اجزای متحرک پنجه پای انسان‌ها و برخی جانوران

toe /toʊ/ /təʊ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان