[اسم]

اهالی

( ا-ه-ا-ل-ی )
1 inhabitants people , residents , citizens
ساکنان، مردم، مردمان، شهروندان
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان