[اسم]

اَره

( ا-ر-ه )
1 saw
ابزاری با تیغه نازک دندانه‌دار که با عمل رفت‌وبرگشت برای بریدن چوب یا دیگر مواد استفاده می‌شود.

saw /sɔː/ /sɔː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان