[اسم]

اِسقاط

( ا-س-ق-ا-ط )
1 scrap junk
جمع سقط؛ کالاها یا چیزهای دورریختنی و قراضه، خرت‌وپرت

scrap /skræp/ /skræp/


junk /ʤʌŋk/ /ʤʌŋk/

[صفت]

اِسقاط

( ا-س-ق-ا-ط )
1 scrapped scrap , junk
قراضه، خراب، داغان، کهنه و فرسوده

scrap /skræp/ /skræp/

قبل از اسم


junk /ʤʌŋk/ /ʤʌŋk/

قبل از اسم

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان