[اسم]

ایمیل

( ا-ی-م-ی-ل )
1 e-mail
سرویس ایمیل؛ رایانامه یا نامه دیجیتالی

e-mail /ˈiːmeɪl/ /ˈiːmeɪl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان