[صفت]

بادامی

( ب-ا-د-ا-م-ی )
1 almond-shaped
بادامی‌شکل، به شکل بادام

almond-shaped /ˈɑːlməndʃˈeɪpt/ /ˈɒlməndʃˈeɪpt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان