[صفت]

almond-shaped

/ˈɑːlməndʃˈeɪpt/
قابل مقایسه

1 بادامی‌شکل بادامی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بادامی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان