[صفت]

almighty

/ɔːlˈmaɪti/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more almighty] [حالت عالی: most almighty]

1 قدرتمند قادر

[اسم]

the Almighty

/ɔːlˈmaɪti/
غیرقابل شمارش

2 خداوند قادر مطلق

معادل ها در دیکشنری فارسی: قادر متعال
  • 1.Before eating, they thanked the Almighty for their food.
    1. قبل از غذا خوردن، آنها به خاطر غذایشان از خداوند قادر مطلق تشکر کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان