[اسم]

Alma

/ˈɑlmə/
غیرقابل شمارش

1 آلما (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان