[اسم]

almond

/ˈɑmənd/
قابل شمارش

1 (مغز) بادام

معادل ها در دیکشنری فارسی: بادام
  • 1.almond oil
    1. روغن بادام
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان