[اسم]

allyl

قابل شمارش

1 آلیل (شیمی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان