[قید]

almost

/ɒːlˈmoʊst/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تقریبا نزدیک بود

معادل ها در دیکشنری فارسی: تقریبا
مترادف و متضاد just about nearly roughly
 • 1.Almost all the passengers on the ferry were French.
  1. تقریبا تمام مسافرهای کشتی فرانسوی بودند.
 • 2.I almost missed the bus.
  2. من تقریبا (نزدیک بود) از اتوبوس جا بمانم.
 • 3.It was almost six o'clock when he left.
  3. ساعت تقریبا شش بود وقتی او رفت.
 • 4.She's almost always right on time.
  4. او تقریبا همیشه سر ساعت می‌رسد.
 • 5.The boat sank almost immediately when it hit the rock.
  5. قایق تقریبا بلافاصه بعد از برخورد با صخره غرق شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان