[اسم]

باغبانی

( ب-ا-غ-ب-ا-ن-ی )
1 gardening
شغل باغبان؛ نگه‌داری و پرورش گل‌ها و درختان

gardening /ˈgɑrdənɪŋ/ /ˈɡɑːdnɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان