[قید]

بی‌زحمت

( ب-ی-‌-ز-ح-م-ت )
1 please kindly

please /pliːz/ /pliːz/


kindly /ˈkɑɪn.dli/ /ˈkaɪndli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان