[صفت]

بی‌شمار

( ب-ی-‌-ش-م-ا-ر )
1 countless numerous

countless /ˈkaʊntləs/ /ˈkaʊntlɪs/


numerous /ˈnumərəs/ /ˈnjuːmərəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان