[اسم]

تخته‌سیاه

( ت-خ-ت-ه-‌-س-ی-ا-ه )
1 blackboard

blackboard /ˈblækbɔːrd/ /ˈblækbɔːd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان