[اسم]

blackboard

/ˈblækbɔːrd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تخته سیاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: تخته تخته‌سیاه
مترادف و متضاد chalkboard
  • 1.She wrote her name on the blackboard.
    1. او اسمش را روی تخته سیاه نوشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان