[اسم]

blackface

/ˈblækfeɪs/
قابل شمارش

1 صورت سیاه (حیوان)

  • 1.blackface sheep
    1. گوسفند صورت سیاه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان