[اسم]

blackbird

/ˈblækbərd/
قابل شمارش

1 توکا طرقه

  • 1.blackbird is a bird with black feathers.
    1. توکا، پرنده ای با پرهای سیاه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان