[اسم]

تروریست

( ت-ر-و-ر-ی-س-ت )
1 terrorist

terrorist /ˈterərɪst/ /ˈtɛrərɪst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان