[فعل]

تعلیم گرفتن

( ت-ع-ل-ی-م- -گ-ر-ف-ت-ن )
1 to learn

to learn /lɜːrn/ /lɜːn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان