[اسم]

تله‌پاتی

( ت-ل-ه-‌-پ-ا-ت-ی )
1 telepathy

telepathy /təˈlepəθi/ /təˈlepəθi/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان