[اسم]

telepathy

/təˈlepəθi/
غیرقابل شمارش

1 دورآگاهی تله‌پاتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تله‌پاتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان