[اسم]

telephone call

/tˈɛlɪfˌoʊn kˈɔːl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تماس تلفنی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مکالمه تلفنی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان