[اسم]

teleprinter

/ˈteliprɪntər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تله پرینتر

مترادف و متضاد teletypewriter
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان