[اسم]

telesales

/ˈteliseɪlz/
غیرقابل شمارش

1 فروش تلفنی بازاریابی تلفنی

مترادف و متضاد telemarketing
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان