[اسم]

teletext

/tˈɛlɪtˌɛkst/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پیام‌نما

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیام‌نما
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان