[اسم]

televangelist

/tˈɛlɪvˌændʒɪlˌɪst/
قابل شمارش

1 کشیش تلویزیونی [مبلغ مذهبی که از راه تلویزیون تبلیغ می‌کند]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان