[اسم]

telescope

/ˈtel.əˌskoʊp/
قابل شمارش

1 تلسکوپ

مترادف و متضاد spyglass
  • 1. a very powerful telescope
    1 . تلسکوپ بسیار قوی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان