[اسم]

telescope

/ˈtel.əˌskoʊp/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تلسکوپ

معادل ها در دیکشنری فارسی: تلسکوپ دوربین نجومی
مترادف و متضاد spyglass
  • 1.a very powerful telescope
    1. تلسکوپ بسیار قوی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان