[اسم]

telethon

/ˈteləθɑːn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 برنامه طولانی تلویزیونی (برای جمع‌آوری خیریه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان