[اسم]

telephone box

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باجه تلفن کیوسک تلفن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان