[اسم]

teleology

/tˌɛlɪˈɑːlədʒi/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 غایت‌شناسی پایان‌شناسی، مطالعه حکمت غایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان