[اسم]

telemarketing

/ˈtelimɑːrkɪtɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بازاریابی تلفنی فروش تلفنی

  • 1.telemarketing is a profitable job.
    1. بازاریابی تلفنی شغلی پر منفعت است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان