[اسم]

telefilm

/ˈtelifɪlm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فیلم تلویزیونی تله‌ فیلم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان