[اسم]

telegram

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تلگرام

معادل ها در دیکشنری فارسی: تلگرام
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان