[اسم]

telecommuter

قابل شمارش

1 آدم دورکار (فردی که دورکاری انجام می‌دهد)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان