[اسم]

telemetry

/təlˈɛmətɹi/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تله‌متری دوری‌سنجی، دورسنجی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تله‌متری دوری‌سنجی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان