[اسم]

جنگلبانی

( ج-ن-گ-ل-ب-ا-ن-ی )
1 forest service forestry
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان